محمد یوسفیه

درباره من

دکتر محمد یوسفیه
image

استادیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دکتری تخصصی از دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه " آلیاژهای نانوساختار تولید شده به روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) و تاثیر فرایند جوشکاری بر ریزساختار، بافت، خواص مکانیکی و خوردگی آنها" ؛   کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه "بررسی خوردگی در جوشکاری فولادها و بهینه سازی پارامترها با DOE" ؛  علاقه مندی ها: متالورژی و تکنولوژی جوشکاری و NDT، ساخت افزایشی، مواد پیشرفته و نانوساختار...

محقق گوگل

(1403/1/25)

استنادات

424

h-index

8

i10-index

8

مؤلفین همکار

22

اسکوپوس

(1403/1/24)

استنادات

291

مقالات

17

h-index

8

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1397

دکترای تخصصی

دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشگر برتر، پایان نامه برتر کشور در زمینه جوشکاری و NDT

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانش آموخته رتبه اول

کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی

دانشگاه سمنان

تجارب

1401

مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

جوشکاری و اتصال مواد، تست های غیر مخرب (NDT)

مواد و فرایندهای پیشرفته شامل: تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD)، مواد نانوساختار و ساخت افزایشی

شبیه سازی و مدلسازی، طراحی آزمایش (DOE)، روش تاگوچی و RSM

بافت (Texture)، خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی در قطعات جوشکاری شده

مهندسی و متالورژی سطح شامل: اصلاح سطح مواد برای کاربردهای زیستی و پزشکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Optimization of the pulsed current gas tungsten arc welding (PCGTAW) parameters for corrosion resistance of super duplex stainless steel (UNS S32760) welds using the Taguchi method
Journal of Alloys and Compounds
Influence of Heat Input in Pulsed Current GTAW Process on Microstructure and Corrosion Resistance of Duplex Stainless Steel Welds
Journal of Iron and Steel Research, International
Influence of Step Annealing Temperature on the Microstructure and Pitting Corrosion Resistance of SDSS UNS S32760 Welds
Journal of Materials Engineering and Performance
Analysis of design of experiments methodology for optimization of pulsed current GTAW process parameters for ultimate tensile strength of UNS S32760 welds
Metallography, Microstructure, and Analysis
Taguchi Optimization on the Initial Thickness and Pre-aging of Nano-/Ultrafine-Grained Al-0.2 wt.% Sc Alloy Produced by ARB
Journal of materials engineering and performance
Evaluating promising applications of a new nanomaterial produced by accumulative roll bonding process: A preliminary multiple criteria decision-making approach
Part L: Journal of Materials: Design and Applications
An investigation on the microstructure, texture and mechanical properties of an optimized friction stir-welded ultrafine-grained Al–0.2 wt% Sc alloy deformed by accumulative roll bonding
Journal of Materials Science
Optimization of experimental conditions of the pulsed current GTAW parameters for mechanical properties of SDSS UNS S32760 welds based on the Taguchi design method
Journal of materials engineering and performance
مدل سازی دما در جوشکاری اصطکاکی-اختلاطی فولاد زنگ نزن دوفازی به وسیله روش های لاگرانژ چند متغیره، برونیابی خطی و رگرسیون خطی چند گانه
علوم و فناوری جوشکاری ایران - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2021)
^محمد یوسفیه*, امین جباری
بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی موثر بر چقرمگی در فولاد زنگ‌نزن سوپردوفازی
علوم و فناوری جوشکاری ایران - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2021)
^محمد یوسفیه*
Numerical investigation of friction stir welding parameters on microstructure, thermal and mechanical properties of ultrafine-grained Al-0.2 wt% Sc alloy sheet
Journal of Central South University(2023)
واله طالب صفا, ^محمد یوسفیه*, ^احسان برهانی, احسان غریبشاهیان
پیش‌بینی و بهینه‌سازی هندسه جوش در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از دستگاه بردار پشتیبان حداقل مربعات
علوم و فناوری جوشکاری ایران - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2023)
محمدرضا مرکی*, ^مسعود محمودی, ^محمد یوسفیه, 9811274003
On the impact of using alumina nanoparticles and initial aging on the microstructure and mechanical properties of the AA1050/AA2024 nanostructure composite, created by accumulative roll bonding (ARB) method
WEAR(2023)
حامد روغنی, ^احسان برهانی*, حمیدرضا جعفریان, ^محمد یوسفیه, مجید ناصری, احمد استواری مقدم
Microstructure evolution and mechanical properties of the AA2024/AA5083 ultra‑fine grained composite fabricated via accumulative roll bonding (ARB) method
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2023)
9611187003, ^فتح الله قدس*, ^محمد یوسفیه
Surface morphology and Rietveld refinement characterisation of aluminium/titania nanocomposite produced by atmospheric plasma spraying and accumulative roll bonding
Canadian Metallurgical Quarterly(2023)
9511223003, ^احسان برهانی, ^محمد یوسفیه*, حامد امینیان
Friction Stir Welding/Processing of Aluminum Alloys with and without Adding Nanoparticles: A Review on the Microstructure, Texture, and Hardness
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2023)
مرتضی پورقربان, ^محمد یوسفیه*, ^احسان برهانی
کاربرد روش طراحی آزمایش تاگوچی در جوشکاری
سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب(2021-03-03)
^محمد یوسفیه*
Effect of a sequence of layers on microstructure and mechanical properties of ultra-fine grained AA2024/AA5038 laminated composites produced by accumulative roll bonding (ARB)
19th International Conference on the Strength of Materials (ICSMA 19)(2022-06-26)
9611187003, Surya N. Kumaran, ^محمد یوسفیه, ^فتح الله قدس*
بررسي مورفولوژي سطح و خواص سايشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات تيتانيا، توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي و استفاده از پاشش حرارتي پلاسما
شوشتريان مفرد مسعود(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمایش غیرمخرب جوش ها
آزمایش غیرمخرب جوش ها
تخمین دمای منطقه اختلاط در جوشکاری اصطکاکی-اختلاطی فولاد زنگ نزن دوفازی(مجری اول)
(2021-09-28)
شبیه سازی فرایندجوشکاری اصطکاکی اختلاطی آلیاژAl-0.2wt%Sc و بررسی میکروساختار و خواص حرارتی آن(همکار اول)
(2022-01-23)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متالورژی پیشرفته جوشکاری   (104 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
تغییر حالتهای متالورژیکی   (513 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
ترمودینامیک   (504 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
روش های پیشرفته مطالعه مواد (مشخصه یابی پیشرفته مواد)   (474 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
مطالب ویژه (جوشکاری و NDT)   (561 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
شیمی فیزیک مواد   (727 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
بررسی های غیرمخرب   (536 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
آز انجماد و ریخته گری مواد   (86 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
فرآیندهای انجماد پیشرفته   (549 بار دانلود)
لینک زیر می تواند مفید باشد:
https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/solidification_alloys/index.php

رشته : مهندسی مواد و متالورژی
اصول عملیات حرارتی   (112 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)
اصول انجماد و ریخته گری مواد   (665 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
نقشه کشی مهندسی   (546 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالورژی   (557 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه ششم مجازی-کارگاه- 20-5-1399 (1399/05/31)
جلسه پنجم مجازی-کارگاه- 13-5-1399 (1399/05/31)
کارگاه- 1399/4/23 (1399/05/04)
مطالب ویژه- 1399/3/18 (1399/04/07)
انجماد فلزات- 1399/3/18 (1399/04/07)
مطالب ویژه (جبرانی)- 1399/3/15 (1399/03/15)
مطالب ویژه- 1399/3/11 (1399/03/14)
شیمی فیزیک- 1399/3/11 (1399/03/14)
انجماد فلزات- 1399/3/11 (1399/03/14)
شیمی فیزیک(جبرانی)- 1399/3/08 (1399/03/14)
شیمی فیزیک- 1399/3/06 (1399/03/14)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/2/31 (1399/03/10)
مطالب ویژه- 1399/2/28 (1399/03/10)
مبانی متالورژی 29-2-1399 (1399/03/10)
انجماد فلزات- 1399/2/28 (1399/03/10)
جبرانی انجماد فلزات- 1399/2/25 (1399/02/26)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/2/24 (1399/02/26)
شیمی فیزیک- 1399/2/23 (1399/02/26)
مبانی متالورژی 22-2-1399 (1399/02/22)
مطالب ویژه- 1399/2/21 (1399/02/22)
انجماد فلزات- 1399/2/21 (1399/02/22)
شیمی فیزیک- 1399/2/21 (1399/02/22)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/2/17 (1399/02/20)
انجماد فلزات- 1399/2/14 (1399/02/16)
مبانی متالورژی 15-2-1399 (1399/02/16)
شیمی فیزیک- 1399/2/16 (1399/02/16)
شیمی فیزیک- 1399/2/14 (1399/02/16)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/2/10 (1399/02/10)
شیمی فیزیک- 1399/2/9 (1399/02/10)
انجماد فلزات- 1399/2/7 (1399/02/10)
شیمی فیزیک- 1399/2/7 (1399/02/10)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/2/3 (1399/02/10)
مطالب ویژه- 1399/2/7 (1399/02/10)
شیمی فیزیک- 1399/2/2 (1399/02/03)
مطالب ویژه- 1399/1/31 (1399/02/03)
انجماد فلزات- 1399/1/31 (1399/02/03)
شیمی فیزیک- 1399/1/31 (1399/02/03)
بررسی های غیرمخرب (NDT)-1399/1/27 (1399/01/28)
شیمی فیزیک- 1399/1/26 (1399/01/26)
انجماد فلزات- 1399/1/24 (1399/01/25)
مطالب ویژه- 1399/1/24 (1399/01/25)
شیمی فیزیک- 1399/1/24 (1399/01/24)
مطالب ویژه- 1399/1/17 (1399/01/17)
انجماد فلزات- 1399/1/17 (1399/01/17)
شیمی فیزیک- 1399/1/17 (1399/01/17)
تشکیل کلاسهای مجازی (1399/01/13)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی متالورژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
m.yousefieh@semnan.ac.ir
0098-23-31532372

فرم تماس